Zaufali nam:

PRACOWNIE TERENOWE:


43-304 Bielsko-Biała
Pracownia Geodezyjna
ul. Wyzwolenia 27
tel./fax 33 812-59-13
tel: 33 816 39 45 wewn.37
pug1@pug-geodezja.com.pl
pug1@poczta.onet.pl


34-100 Wadowice
Pracownia Geodezyjna
ul. Batorego 2A
tel. 33 823-48-51
pug.wadowice@pug-geodezja.com.pl
geowad@o2.pl


43-460 Wisła
Pracownia Geodezyjna
ul. Towarowa 2
tel. 33 855-34-69
pug.wisla@pug-geodezja.com.pl
pugwisla@wp.pl


34-300 Żywiec
Pracownia Geodezyjna
ul. PCK 8
tel. 33 861-38-70
pug.zywiec@pug-geodezja.com.pl
pugzywiec@wp.pl


Kontakt* - pola wymagane

Temat
Email*
Treść*
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu wyłącznie przez firmę Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych sp. z o.o.., (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883).Prezes Zarządu:
Marcin Konior

Rejestr:
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Nr KRS:
0000139156

Regon:
070549266

NIP:
547-008-61-54

ADRES
43-304 Bielsko-Biała
ul. Wyzwolenia 27
skr. poczt. 55

TELEFONY
(033) 812-59-13
(033) 816-39-45

FAX
(033) 812-59-13

INTERNET
http://www.pug-geodezja.com.pl
e-mail: info@pug-geodezja.com.pl

KONTO
Bank PEKAO SA O/Bielsko-Biała 84 1240 6449 1111 0000 5282 4283